Siverek’e Özgü Mani ve Deyimler

Siverek ilçesine özgü maniler ve deyimler bulunmaktadır. Bu maniler özellikle düğün ve nişan törenlerinde çok sık olarak kullanılırdı. Son dönemlerde düğün ve nişan törenlerinin düğün salonlarında yapılmaya başlanması ile bu adetler yok olmaya yüz tuttu. Kaybolmaya yüz tutmuş olsa da ilçede kullanılan Zazaca ve Kürtçe dillerinde, kırsal alandaki düğünlerde sıkça olmasa da rastlanabiliyor. Bu güzel geleneklerin yeni nesil gençlere aktarılması için derledik.

Maniler

Mani benim ezberim
Kan ağlıyor gözlerim
ben o yarin yolunu
Ölene dek beklerim
Siverek evrıleydı
Çark gibi çevrileydı
İçinde gezenim yok
Dibinden devrileydi
Çıbıgın ark içinde
Dolanır çark içinde
O boyın abdalıyam
Gezer Siverek içinde
Siverek’te at gezer
üstünde yiğit gezer
Siverek’in kızları
Biri birinden güzel
Siverek’i överler
Damda soki dögerler
Siverek’in kızları
Öldürmezler severler
Siverek’tir sarayım
Seni kimden sorayım
Mektuban teşekkürler
Mah cemalin göreyim
Masa üstünde pekmez
Bu pekmez behen yetmez
Siverek’in kızları
Taksisiz gelin gitmez
Minarede ezan var
Has bahçede gezen var
Siverek’in içinde
Yüreğimi ezen var
Siverek’tir Ocaktır
Gülü kucak kucaktır
Siverek’in kızları
Tapılacak ocaktır
Siverek’in uşağı
Gevsek bağlar kuşağı
Saka maka dinlemez
Çeker yağlı bıçağı
Çıbıgım yok uzadım
Yar yolunu gözledim
Siverek’te eşin yok
Seni kime benzedim
Ateş koydum küreğe
Mühür vurdum direğe
Acep o gün olur mu?
Yar gele Siverek’e
Aman güzel gemici
Nerden aldın pirinci
Siverek’in içinde 
Benim yarim birinci
Çarşıdan aldım narı
Makinenin kolları
Siverek’in içinde
Beğendim nazlı yarı
Siverek’in kızları
yamandır anaları
Baslıksız kız vermezler
Alıp ta kaçırmalı
Çadır kurdum düzlere
Diken oldum gözlere
İşte bek ben gidiyem
Siverek kalsın sizlere
Siverek’te yağ dolu
Etrafı karla dolu
Doktor behen ne yapsın
Yüreğim efkar dolu
Siverek kalasıyam
buranın alasıyam
Nerde bir güzel görsem
Ben onun hastasıyem
Kaladan indim bugün
Elimde altın gügüm
Ana beni tez ever
İstemem düğün mügün
Oğlan adın Aloştır
fesin püsküllü hoştır
Her gün gel burdan savış
key desinler berdoştır
Oğlan adin Ayıptır
Sırma aba Giyıptır
Akraba arasında
Baslık almak ayıptır.
Çarsıdan aldım mışmış
Göynüm aboya düşmüş
Abo benim aşkımdan 
Bir aydır uyumamış
Kız adin Fatma güzel
Kasların çatma güzel
açta koynuna girem
yalavız yatma güzel
Siverek yollarında
Gül açar bağlarında
Allah canımı alsın
O yarin kollarında
Tepsiye serdim küncü
Gerdana serdim inci
Öyle bir yar sevdim ki 
Siverek’te birinci
Hürriyet caddesinde
kitabi var elinde
benim sevdiğim güzel
Siverek Lisesinde
Kala kalaya bakar
Kaladan kanlar akar
Delikanlı dururken
İhtiyara kim bakar
Kaladan iner kebrag
Ağzında yesil yaprak
Gel sarılag çift yatak
Sonumuz kara toprak
Oğlan adın Ali’dir
Boyın rehan dalıdır
Her gün gel geç burdan
Key desinler yarıdır
Oğlan Adin Mustafa
Canın gül koynun sefa
Evvel böyle değildin
Simdi oldun bé vefa
Bugün hava serindir
Fatma abla gelindir
Ağlama Fatma abla
Emin abé senindir
Deniz Kumsuz olur mu
Ibrig susuz olur mu
Kınamayın analar
Gençler yarsiz olur mu
Karşıda karaçilar
Oturmuş fal açilar
Dediler yarın gelmiş
Gönlümü hoş ediler
Mezarım derin edin
Su serpin serin edin
Dünyada olamadım
Ahrette gelin edin
Ne yaman estin felek
Umudum kestin felek
Eller sarmış yarini
Behen ne kastin felek
Küp dibinde unum var
Allah’tan umudum var
Seni behen verseler
Koç babaya mumum var

Atasözleri Ve Deyimler

Açma ağzını açmiyam ağzımı
Ad Ali’nin nam Veli’nin
Adam girferi olmuş
Adamın birisinin sakalı yani, diğeri “Dur söndürme gelım cıgaramı yandırım” diyi
Adamın kafasına vurmuşlar “ah argam, ah argam” demiş
Ağanın mali gidi, hizmetkarın canı gidi
Ağır ol, batman gelesen
Argımiyan başa çaput sarisan
Akıl-u fe’m sahibi
Al asili, ser hasiri
Ar çike namus çike ha kuné ha Kuné
Ar nice, haya nice, arsıza haya nice
Arlı arından korki, arsız di benden korği
Asil at kendine kırbaç vurdırmaz
Avrat, erkeği hem aziz hem de rezil eder
Ayağı yanmış it gibi dolasi
Başkasının eşeğine binmekle yol bitmez
Başkasının Atina binmekle erkek olunmaz
Bedenle gömleği birbirine

Kimin tavuğuna kış demişem
Kör tavuğun kör müşterisi olur
Sağırları kulaklı etmeyin
Senin ekmeğin dizin üstündedir
Zirrope gibi adamsan
Yüzüm kara kül yoktur, sofrada ekmek yoktur
Yılan deliğini bili

Cahilin uçmağına da sıçmağına da bakmam
Canimin etini yerem, kasabın minnetini çekmem
Cehennem çakalına benzisen
Çagala magala herkes evine dagala
Çalma elin kapısını parmakla, çalarlar kapını tokmakla
Çırasını almış pesimde dolaşi
De bu saz benden eksiktir
Delaldır eşeği kaybolmuş
Delilerden denk oldum, Akıllılara hasret kaldım
Ekmek yoktur yemeğa atla gider sıçmağa
Ekmeğin üzerine döki döki olmi
Ekmek hıdırın su bedırın yiyin için kudurun
Emmi oğlu emmi kızını at üstünden indirir
Erkek evin direğidir.Kadın evin yüreğidir
Gavur parasınan bir kuruş etmi
Gel olsun gılgıl olsun
Güle damdan gel
Gelinin dili yok, kaynananın imanı yok
Gündüz yati, gece ati
Hain hoflu (korkak) olur
Hesas hesas gel beni dög
İki yakası bir araya gelmi
İnde bela zinde bela
İs erkek adamın başına gelir
Kaburgası kalındır
Küçüğü kagar büyüğe bakar
Alla akıl-u fahm vere sehen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Siverek'te Nişan, Düğün ve Evlilik Törenleri

Siverek’te Evlilik ve Düğün Törenleri   Bölgemiz ve özellikle Siverek gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Bu bağlılık teknolojik  gelişmelere rağmen      devam etmektedir. Gelenekler, adet ve örfler ile değişim sürekli  mücadele halindedir. Aslında değişime karşı   sonsuza kadar hiçbir kişi ve kurum  direnemez. Direnme en çok değişimi biraz geciktirir. Ama […]