Siverek’in Sahibi Tüm Sivereklilerdir

Sevgili dostlar dün Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği onursal Başkanı Koçali Aymaz Başkanlığında bir gurup arkadaşımızla yeni göreve Başlayan Kaymakamımız Doktor Vural Karagül’ü makamında ziyaret ederek, kelimenin tam anlamıyla hem ziyaret hem ticaret yaptık.

Bilindiği gibi biz SİVİL – DER olarak yıllardır bu kentin kalkınması bacasız fabrika olarak tabir ettiğimiz turizm alanında gelişmeyi, sağlayıp birçok insanımıza özellikle işsiz gençlerimize iş alanlarının oluşumuna katkı sunmak amacındayız.

Ziyaret amacımız yeni ilçe kaymakamımızı tanımak yeni görevinde başarılar d iletmekti. Ticaret amacımız ise Siverek kentinin kalkınması turizmimin geliştirilmesi amacıyla ilçe kaymakamımıza yapılması gerekenleri bir dosya halinde sunmaktı. Yani şahsi bir hem ziyaret hem ticaret olayından çok bir bütün olarak Siverek yararına bir görüşmeydi.

Yoğun işlerine rağmen randevumuzu kabul edip bizimle görüşen ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyoruz.

Ziyaretimiz sırasında ilçe kaymakamımız Sayın Doktor Vural Karagül’ün Siverek kentine yarar sağlamak isteyen mütevazi, insancıl ve kalkınmaya duyarlı bir idareci olduğunu gördük. Sayın Karagül Siverek’te bulunan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle birlikte çalışmak istiyor.

İlçe Kaymakamımızla Yaklaşık bir saatlik görüşmemiz sırasında Siverek’te başta Turizm alanında ki yatırım ve tanıtım çalışmalarının uygulanabilir projelerle yapmak isteyen İlçe Kaymakamımız amacı Siverek kalkınması olan her kuruluşla birlikte çalışmak istiyor. Yani kısacası iş Sivereklilere düşüyor.

Burada yeri gelmişken Siverek için çalışmak isteyen dünya görüşü ne olursa olsun tek amacı Siverek’in iyi tanıtılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmak isteyen tüm STK’lara iş düşüyor. Bu yazı aracılığıyla tüm Siverek sevdalılarına bir çağırım olacak: Bu güne kadar Siverek kentinin tanıtılması amacıyla yoğun bir çalışma içinde olan Siverek’i İl yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanlığı Çevresinde bir araya gelerek proje üretip kentimize sahip çıkalım. Bu güne kadar hep başkalarından hizmet bekledik. Hep şunu dedik” Siverek’in sahibi yok!..” Bu yanlış bir düşünce ve aynı zamanda bu kent için görevden kaçmaktır.

Siverek’in asıl sahipleri biziz. Kimseden bir şey beklemeyelim Halkımız için Siverek Bizim evimiz çocuklarımızın aydınlık yarınları için ne istiyorsak Sevdamız olan Siverek içinde onu isteyelim.

Yıllardır bunu söylüyorum. Yeri gelmişken 4 yıl önce yazdığım makaleyi yayımlayarak bu konuda çalışmak isteyen Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneğine sahip çıkalım yazımı yeniden paylaşarak davetimi yenilemek ve bu konuda tüm Sivereklilerden duyarlılık beklediğimi belirtmek isterim.

SİVEREK’İ İL YAPMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ HEPİMİZİNDİR

Sevgili okurlar; Bir kentin kalkınmasında, güzelleşip gelişmesinde, o kentin aydınları ve sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla mümkün olacağı inancındayım.

Siverek’te bu güne kadar bir gelişme yaşanmışsa, bilin ki, o kentin aydınları ve STK’ların çabasıyla olmuştur. Yine eğer bir kent hak ettiği gelişmişliği yakalamamışsa, gelişen dünyanın gerisinde kalmışsa bu geri kalmışlığın nedeni kentin aydınları ve STK temsilcilerinin görevlerini hakkıyla yerine getirmediğinden kaynaklandığına inanıyorum.

Siverek’te bulunan STK’ların yapısını ve işlevlerini sorgulamak niyetinde değilim. Bu güne kadar Siverek kentinin gelişip, kalkınması için amatör bir ruhla, birçok profesyonel çalışmaya imza atan Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneğimize Siverekliler olarak gerekli desteği vermediğimiz inancındayım. Bu derneğimizin bu güne kadar yaptığı yararlı çalışmaları burada anlatma imkânım kısıtlı, kısaca şunu belirmekte yarar görüyorum’’Derneğimiz Siverek’in pusulu fotoğrafını netleştirmiş, daha önce kan davaları ve cinayetlerle anılan Siverek isminin önünde ki soru işaretini yerinden, sökülüp atılmasına vesile olmuştur.

Derneğin kuruluşundan bu güne kadar tam 22. yıl geçti. Koca yirmi iki yıl derneği omzunda taşıyan sevgili Ağabeyim Koçali Aymaz, Siverek insanına faydalı olmak için yoğun bir çaba içinde. Derneğin kuruluşundan bu güne kadar, derneğin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Yapılan çalışmalarda Başkan Koçali Aymaz’ın yoğun çabasına rağmen çoğu zaman çalışmalarında yalnız kalmış, bu yalnızlık zaman zaman başkanın gergin olmasına neden olmuş. Başkan Aymaz son günlerde’’Derneği başka bir arkadaşa devir etme çabasında. Bir kaç kez kongrelerde, gençlere imkân tanıyarak başkanlıktan ayrılmak istemesine rağmen bu güne kadar bu memleketin gönüllü hamallığını yapacak arkadaşları bulamamış. Başkan Aymaz’’ bazen isyan bayrağını çekerek derneği fesih etmeyi bile ‘’ düşünüyor.

Doğrusu ben bu düşünceye taraftar değilim. Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği bu güne kadar birçok yararlı projelere imza attı. 22 Yıl boyunca kazanılanların bir kilit darbesiyle heba olmasına bence hiçbir Sivereklinin gönlü razı olmamalıdır.

Siverek sevdalısı olan Başkan aymaz, tüm kızgınlıklarına karşın dernek başkanı olduğu sürece Siverek için güzel projeleri hayat geçirmeye çalışıyor. Başkan Aymaz dün ilçe dışında yaşayan Siverekli aydınlara yeni çalışmasıyla ilgili bir mektup göndererek destek istedi. Siverek’te yaşayan aydınlardan, iş adamalarından umduğu desteği bulamayınca, biraz sitem biraz yakınma ve birazda destek talebi olan mektubu kaleme almış.

Dernek Başkanı Koçali Aymaz’ın gönderdiği mektubunun tamamını köşeme alarak tüm Sivereklilerle paylaşıp bu konuda desteklerini talep ediyorum.

‘’Derneğiniz olarak kentimizin her yönü ile gelişip kalkınması, toplumsal hak ve sorunlarımızın çözümü konularında çok detaylı çalışmalar yapmaya gayret ettiğimize sizlerin de şahit olduğunuza inanıyoruz.

30 Ekim 1990 yılında kurulan Derneğimizin 22. Yıl dönümünü 30 Ekim 2011 tarihinde idrak etmenin sevincini yaşamaktayız.

Dernek olarak çok çeşitli toplumsal sorun ve ihtiyaçlar konusunda yaptığımız çalışmaların önemli bölümü emek yoğun çalışmalar olduğu, finansmana yönelik çok büyük sıkıntılar çektiğimizi üzülerek ifade etmek istiyoruz.

Siverek’te yaşayan hemşerilerimizin ezici çoğunluğu kenttin sorun ve ihtiyaçlarına duyarsız ve ilgisiz davranması, Sivil Toplu Örgütlerine üye olmak ve organlara katılmada isteksiz olması, üye olanların toplantılara katılmadıkları gibi aidatlarını ödememe alışkanlığı kentimizdeki STK’lerin istenen ve arzulanan etkinlikleri yapamadığını üzülerek izliyoruz.

Kentimizdeki iş adamları ve aydınların Sivil Toplum Örgütlerinde görev almaları bir yana çalışmalarına katılmadıkları gibi maddi katkı yapmaktan da kaçındıkları acı gerçeklerimiz arasında yer almaktadır.

Bazı vatandaşımız bırakın Siverek’in il olmasını, köy olması söylemlerinin yanında Siverek’in sahibinin olmadığını söylemeleri, Siverek’e sahipliğin belli insanlardan beklenmesi bizleri son derece üzmektedir. Oysa Siverek’te doğan, büyüyen ve yaşayan her kesin Siverek’in sahibi olduğunu ve sahipliği başkalarına yükleyerek bu sorunluluktan kurtulamayacaklarının ve Siverekli olmanın bir ayrıcalık ve kolay olmadığının da farkında olmadığını üzülerek görmekteyiz.

Dernek olarak yaptığımız faaliyetleri ve Siverek videolarını derneğimizin www.siverekili.org sitesinde görebileceğiniz gibi indirmeniz de mümkün olacaktır. Bu faaliyetleri incelediğinizde %90’dan fazlasının emek+zaman yoğunluklu çalışmalar olduğuna şahit olacaksınız.

Dernek yönetim kurulu olarak ketimizin her yönü ile gelişip kalkınabilmesi sosyal, kültürel ve sanatsal yapının değişim ve gelişimi için çeşitli çalışmalar yapmak istiyoruz.

Örneğin;

—Yayınlar yapmak, TV, internet ve basında etkin çalışmalar yaparak kentimizi çok yönlü tanıtarak hak ettiği yerde olması için aktif çalışmalar yapmak,

—Fırat’ın tarihi ve doğal güzelliklerini ve karacadağ kayak merkezinin ve atıl vaziyette olan karayolları dinlenme tesislerinin turizme kazandırılması ve kentimizde turizm sektörünün geliştirilmesi çalışmalarının etkin şekilde yapılmasını,

—Kentimizde Siverek Meslek Yüksek Okuluna hizmet binası yapılarak öğrenci sayısının artırılması ve karacadağ üniversitesinin temelini oluşturacak bir fakültenin kurulması konusunda çalışmaların yapılmasını,

—Siverekli aydın ve kent kültürü almış sermaye sahibi değerlerimizin büyük şehirlere göçünü önlemek ve kentimizdeki aydın insanları ve sermayeyi kaybetmemek adına güvenlik endişesinin ortadan kaldırılması çalışmalarını, yatırım yapmayı kolaylaştırıcı alt yapıyı oluşturmak için kentimiz organize sanayi bölgesinin kuruluşunun gerçekleştirilmesi çalışmalarının kesintiye uğramadan devam edilmesini,

—Kentimizde sosyal hizmetler müdürlüğü ve toplum merkezi kurulması çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

—Kentimizde yaşlılar huzur evinin kurulması

Ve birçok konularda çalışmalarımız olduğu ve bu çalışmaları çeşitlendirip yoğunlaştırarak devam edilmesini istiyoruz.

—Maddi durumu müsait olmayan Lise öğrencilerimize ücretsiz matematik ve geometri kursunun verilmesine başlamış olması.

22.yıl dönümünü idrak eden, Siverek’te hiçbir Sivil Toplum Örgütünün yapamadığı ve Türkiye tarihine geçecek faaliyetleri yaparak kentimizin sesini ülkemizde duyuran böyle bir derneğin yaklaşık çeyrek yüzyıllık zaman diliminde bir hizmet binasının veya bir aracının olmaması ve ekonomik sıkıntılar içerisinde çalışmalar yapmaya gayret etmesinin üzücü olduğunu düşünüyoruz. Derneğin finansal sorunu olmasaydı faaliyetlerinin kat be kat fazla olacağına inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle siz büyük şehirlerde yaşayan Sayın aydın ve iş adamlarımız olarak yaşadığınız gelişmiş çağdaş kentlerdeki aydın ve duyarlı vatandaşlarının sivil toplum örgütlerinde gönüllülük esasına dayanarak ne kadar faydalı ve etkili faaliyetleri yaptığına şahit olduğunuzu biliyoruz.

Bu tecrübe ve bilgi birikiminizi amatörce kentimiz için değerlendirip derneğimize fikir ve projeler üreterek göndermenizi ve Siverek’in adını başarı ile taşıyan Derneğinizin etkin faaliyetlerde bulunabilmesi adına gücünüz oranında finansal desteklerinizi göndererek bizleri daha fazla çalışmaya sevk etmenizi ve gerektiğinde de hesap sormanızı arzu ediyoruz.’’

Bizimde tüm arzumuz Sivereklilerin bir bütün olarak Siverek’i Vilayet yapma ve Kalkındırma derneğine destek vererek derneğin kapısına kilit vurma yerine hep açık kalması için çabalamamızdır.

Saygılarımla

siverekin-sahibi-tum-sivereklilerdir


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Siverek'te Sivil Toplum Kuruluşlarından Kınama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 29 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Hürriyet Caddesi’ndeki Lezgo Parkı’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ortak basın açıklaması yaptı. Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Fikret Aslanparçası, grup adına yaptığı konuşmada, Çiftçi’nin Siverek’teki temaslarının ardından ilçeden ayrılırken saldırıya uğradığını hatırlatarak, kim […]