Pts. Eki 21st, 2019

Büyükşehir Belediye Başkanını ‘Demokrasi’ Adına Göreve Davet Ediyoruz

İnsanların yaşamı için insan hak ve hürriyetleri için en güzel yönetim elbette ki demokrasidir.

Binlerce yıllardan beridir, insanlar birçok yönetim biçimi gördü. Faşist yönetimlerin demokrasi postuna bürünerek insanları aldattıklarını gördük. Sosyalizm, imparatorluklar vesaire yönetim biçimlerini gören insanlar yaşamlarında demokrasi idaresini seçtiler.

Demokrasi diyoruz ama demokrasi olduğunu iddia eden demokrasinin gereğini yapmalıdır. Yapmayanlarda halk tarafından gerçek bir muhalefetle demokrasiye davet edilmelidir.

Bende bu yazımla Büyükşehir Belediye Başkanımızı demokrasi ilkelerinin Şanlıurfa yönetiminde hâkim kılması amacıyla göreve davet ediyoruz. 

Yıllar önce büyükşehir belediye yasası insani mi, yoksa siyasimi diye bir yazı yazmıştım. Yazımı okuyan değerli bir milletvekilim şunu demişti: “İnşallah insani olur!”

Benim açımdan olmadı. Yasadan önce Şanlıurfa merkez ve ilçelerinin seçim kaderini belirleyen o kentin aydın insanları, meslek odaları ve esnaflardı. Yasadan sonra gördük ki paket oyu olan aşiret sahipleri seçimlerin kaderini belirledi. Yasadan sonra merkez ve ilçe belediyeleri hızla kurumsal olmaktan çıktı. Kısacası köy yönetir gibi şehirler yönetilmeye başlandı.

Kısaca ve özet olarak kırsal kesimde hâkimiyeti olanlar sözde demokrasinin de hâkimi oldular. Aydınlar, esnaflar azınlıkta kaldı. Bir kişi, yüz hatta bin kişi adına karar verir hale geldi. Hal böyle olunca kendisine sosyal demokrat diyenler bile aşiret reislerinin kapısına dayandılar.

Aşiretçilik ve demokrasi ne yaman çelişki…

Hal böyle olunca kanımca hizmetler azaldı, Belediye Başkanları kendi kararlarını uygulayamadı, kurumsallaşmayı sağlayamadı. İddia ediyorum ilçe belediyeleri marketler zinciri kadar kurumsal olamadı.

Demokrasi yaralandı. Başkanların göbeği demokrasiye bağlı kalacağına birden çok toplu oy getirenlere bağlandı.

-KENT KONSEYİ DOST, AHBAP KONSEYİ DEĞİL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi demokrasi kuralarına uyarak kent konseyi kuramadığını düşünüyorum. Kent konseyinde, kaç ilçe temsilcisi oda, dernek, muhtar ve yerel gazeteci var.

Siverek il düzeyinde bir ilçedir. İsyanımıza geçmeden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanını demokrasi ve insan hakları meydanına davet etmeden, kent konseyinin kuruluş amacını sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki bu konseyi benden iyi tanıyorsunuz amacım Şanlıurfa kent konseyiyle bir karşılaştırma yapmanızı rica edeceğim.

-KENT KONSEYİNİN AMACI

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır.

Kuruluş amaçları; “Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir.

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetim mekanizmalarını ifade eder.

Şanlıurfa kendi başına kent konseyini temsil edemez. İlçe temsilcileri olmadan oluşturulan bir kent konseyi, demokrasiye hiçbir yarar sağlamaz şahsen ben o kent konseyini tanımam. Şanlıurfa Belediye Başkanı ilçelerin oylarıyla o koltuğa oturduğunu hatırlatıp hakkıyla bir demokrasi platformunu oluşturmaya davet ediyoruz. Ben 300 bin nüfusu olan her gün düzenli yayın yapan iki gazetenin olduğu bir kentte yaşıyorum.

Benim amacım üye olmak değil. Belediye Başkanını demokrasinin gereğini yapması ve kurumsallaşmaya davet etmektir.

Siverek’i ve 10 diğer ilçe temsilcisinin bulunmadığı bir kent konseyini tanımıyorum.

Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir