Siverek SonHaber - Siverekin Güncel Haber Sitesi
» 
87 Yıldır Bitmeyen Umut
a aa
Tarih : 14 Kasım 2013 13:59

87 Yıldır Bitmeyen Umut

NAZLI NOMER'İN ARAŞTIRMA HABERİ - 87 yıldır Bitmeyen Umut Demokratik Paketiyle Yeniden Canlandı Siverekliler hakların iadesinde il hakkını da istiyor
87 Yıldır Bitmeyen Umut
reklam

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde (1867 sonrası) Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı bir kazaydı. Siverek’in bugün bağlı bulunduğu Şanlıurfa ise Halep Vilayeti’ne bağlı bir sancaktı. Urfa, Osmanlı’nın son döneminde Halep’ten ayrılarak vilayet statüsüne yükseltildi. Siverek ise Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı bir sancak oldu. Cumhuriyet döneminde vilayetlerin sınırlarının belirlenmesi çerçevesinde Urfa’ya bağlanıncaya kadar Siverek Diyarbakır’a bağlı kaldı. Dolayısıyla hem idari olarak hem de sosyo-kültürel olarak Siverek’in ilişkileri, Diyarbakır ile Urfa’dan daha yoğun oldu. Cumhuriyet’e yakın zamanda sancak olmaları nedeniyle Sivereklilerin “il olma” beklenti ve istekleri, başta nüfus olmak üzere birçok veriyle birlikte, bu tarihsel olguya dayanmaktadır.

Şanlıurfa ilinin kuzeyinde yer alan Siverek batısında Adıyaman’ın Kâhta ilçesi, batıdan kuzeye doğru uzanan Atatürk Baraj gölü, kuzeyinde ise Adıyaman’ın Gerger ilçesi ile Diyarbakır’ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri, doğusunda Diyarbakır, güney doğusunda ise kısa bir sınır ile Mardin ili, Viranşehir ve Hilvan ilçeleri ile komşudur. Siverek ilçe merkezi 37.45 kuzey enlem ile 39.19 doğu boylamlarının kesiştiği noktalarda bulunmaktadır. Siverek ilçe merkezinin denizden yüksekliği 801 ile 840 metre arasında değişmektedir.

Toplam yüzölçümü 4314 km’dir Karacadağ’ın eteklerinde kurulan Siverek’te, Akdeniz, çöl ve karasal iklimin etkileri görülmektedir. Karasal ve çöl ikliminin etkisiyle yazları oldukça sıcak geçen Siverek’te nem oranının yüksek olmaması nedeniyle, bu sıcaklar boğucu ve rahatsızlık verici derecelere ulaşmamaktadır.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor, İlçede son yıllarda sanayileşme adına bir hareketlenme olsa da istenilen düzeyin çok altında. Sivereklilerin en büyük hayali il olum ekonomik ve sosyal olarak kalkınmaktır.

Siverek resmi nüfus rakamlarına göre nüfusu 227bin 017 olmasına rağmen, ilçe halkı Nüfuslarının Türkiye’ de bulunan 34 ilden büyük olduğunu savunuyor. Diyarbakır ile Şanlıurfa illerine 90 Km mesafede olan ilçe iki ilin arasında bulunuyor. Siverekliler nüfuslarının 250 bini aştığını iddia ediyorlar.

-1926 Yılına Kadar İl Olan Siverek Neden İlçe Oldu?

Sivereklilerin birçoğu neden ilçe oldukların bilmiyorlar. Bazı Sivereklilerde ilçe olmalarının nedenin Şey Sait isyanına bağlıyorlar.1926 yılına kadar İl olan Siverek İsmet İnönü’nün Başbakan olduğu dönem yani 1926 yılında Çıkarılan Teşkilatı Mülkiye Kanunuyla ilçe yapılarak Şanlıurfa iline bağlandı.

( Başbakan İsmet İnönü’nün 13 Mayıs 1926 tarihinde TBMM’ye verdiği kanun teklifi (877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu kabul edilmiş ve 26.06.1926 tarih ve 404 sayılı resmi gazetede)

-Siverekliler İl Olma Mücadelesi Başlıyor

Sivereklilerin il mücadelesi Türkiye’de Çok Partili dönem olan 1950’lerde başladı. Büyük şehirlerde o dönemde üniversite eğitim gören Siverekli gençler Siverek’i Vilayet Yapma ve Güzelleştirme Cemiyetini kurarak il mücadelesine başladılar.

Siverekli gençler il sözünü  (1957) Başbakan merhum Adnan Menderes’ten il sözü almıştılar.

27 Mayıs Darbesiyle birlikte birçok demokratik kuruluş kapandığı gibi o dönemde Siverek’i Vilayet Yapma ve Güzelleştirme Cemiyeti de kapılarına kilit vurmak zorunda kalmıştı.

Uzun bir süre ara verilen Vilayetlik mücadelesi 1990 yılında ilçede serbest muhasebecilik yapan Koçali Aymaz ile bir gurup aydın Siverek’i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği kurarak Koçali Aymaz başkanlığında tekrar il mücadelesine başladılar.

-Türkiye’de İlk Kez Tutulmayan Siyasi Vaatler Yargıya Taşınarak Siyasiler Yargılandı

Siverek’i il yapma ve kalkındırma derneği üyeleri 1996 yılında aralarında Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller, Başbakan Mesut Yılmaz, çok sayıda Başbakan yardımcısı ve Bakanlardan aralarında bulunduğu 14 siyasetçi Hakkında il sözünü yerine getirmedikleri için Avukat Şeyhmus İnal aracılığıyla siyasiler hakkında Siverek’te maddi ve manevi tazminat davası açtılar. İki yıl süren dava sonunda mahkeme siyasilerin sorumluluklarının bulunmadığına hüküm ederek davayı siyasilerin lehine sonuçlandırdı.

Hukukta umduğunu bulamayan Siverekliler İl olma taleplerinden vaaz geçmediler. Şanlıurfa’nın büyük şehir yasası kapsamına alınıp büyük şehir yapılması bazı Sivereklilerin umudunu zayıflatsa da

Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Eylül 2013 tarihinde açıklamış olduğu demokratikleşme paketinde önemli oranda açılımlar yapılacağını, birçok hakların iade edileceği mesajını vermesi Sivereklileri umutlandırdı. Siverekliler açılımdan il haklarını alarak kazançlı çıkma peşine düştü.
Koçali Aymaz Bizi Hep Cezalandırıldık Cezamızın Kaldırılmasını İstiyoruz

20 yıl aralıksız Siverek İl yapma derneği Başkanlığına yapan, halen derneğin onursal Başkanı Olan Koçali Aymaz Cumhuriyet Tarihinden beri cezalandırıldıklarını, bu cezalandırma yüzünden Siverek’in birçok alanda geri bırakıldığını belirterek sabah gazetesi muhabiri Nazlı Nomer Şunları kaydetti” Bölgemizde 1925 yılında meydana gelen Şeyh Sait isyanı sonucunda düzenlenen çeşitli gizli raporlarla Başbakan İsmet İnönü’nün 13 Mayıs 1926 tarihinde TBMM’ye verdiği kanun teklifi ( 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu kabul edilmiş Bu karar doğrultusunda Siverek ilçe yapılmış ve aşiret liderleri de sürgüne gönderilerek cezalandırılmıştır. Bu Kanunla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Genç, Ergani, Ardahan, Siverek, Kozan, Muş ve Dersim vilayetleri ilçe yapılmıştır. Yıllar sonra Ardahan, Muş ve Dersim, Tunceli ismiyle il yapılmıştır. İkinci ceza da düşman işgalinden kurtarılması için malını ve canını ortaya koyan, şehit ve gaziler verdiği Urfa iline bağlanması ile olmuştur. Siverek cumhuriyet döneminde hep cezalandırılmıştır. Açıklanan demokratik paket bizi umutlandırmış, Sayın Başbakandan talebimiz cezamızın son bulması. Bilindiği gibi hukukta cezaların bir zamanı vardır bize kesilen ceza zamansızdır cezanın kaldırılması tüm Sivereklilerin talebidir.

-Davanın Avukatı Şeyhmus İnal:

14 siyasetçi aleyhine maddi tazminat davası açan davanın avukatı Şeyhmus İnal yaptığı açıklamada şunları belirtti’’ Siverek konumu, 250 bin civarında genç ve dinamik nüfusu, geniş ve verimli toprakları yaklaşık 600 civarında toplam köy ve mezraya sahip İdari yapısı ilçe ama yaklaşık 30 ilden büyük bir yerdir. Tüm özellikleri ile il olmayı hak etmiştir. Bu hakkın dışında bir ilçenin idari yapısı ile yönetilmemektedir. İlçenin idari kadrosu ve imkânları yönetmemeye yetmemektedir. Gelişmenin, sanayileşmenin önünde en büyük engel ilçe olmasıdır. İlçe olarak gelebileceği makasımın noktaya gelmiştir. Bundan sonra ilçe olarak gelişmesi ülkenin yatırım imkânlarından yararlanabilmesi için il olması lazımdır. Şanlıurfa’nın büyük şehir olması 250 bin nüfuslu Siverek’in il olması umudunu yakın tarihte sona erdirmiştir. Merkezi yönetimden vazgeçmedi ve yerel yönetimlerin geliştirilmedi, yönetimin yerellere devredilmedi için Siverek’in il olması kazımdır. Sivereklilerin il olma umutları, mücadelesi ve beklentileri devam etmektedir. Siverek halkının bu hakkı ütopyaya dönse bile hukuksal mücadeleleri devam edecektir.

-İlçe Kaymakamı Hamza Erkal:

Siverek nüfus ve coğrafik olarak büyük bir yer olmasına rağmen Büyükşehir yasasının yürürlüğe girip Şanlıurfa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte il olmayacak, bundan sonra Siverek’in gelişip kalkınması için yoğun çalışmamız güç birliği yapmamız lazım.

Siverek kuyumcular odası başkanı Ayhan Ekinci:

Yaşarken benim  en büyük hayalim Siverek’in il olduğunu görmektir. İl olmak silahların değil fabrika bacalarının dumanın tüttüğü, fakültelerin olduğu, özgürce yaşaya bileceğimiz, esnafların ekonomik yönden yüzünün güldüğü, gençlerimizin kahve köşelerinde değil fakültelerde okuduğu fabrikalarda çalıştığı insanların huzurlu ve mutlu olduğu bir Siverek hayalimdir. Gerçi il hakkımız büyük şehre bağlandıktan sonra hayal gibi oldu ama yine de Allah’tan ümit kesilmez biz demokratik ve hukuki yollardan mücadelemizi vereceğiz.

-Madeni eşya esnaf ve sanatkârlar odası başkanı Hacı İnan;

Şimdiye kadar elimizden alınan İl hakkımızın elimizden alınmasının sebeplerinden en büyüğü Şeyh Said isyanı sebebidir, mademki şeyh Sait isyanıyla ilgili İl hakkımız elimizden geri alınmış ise Başbakanımızın ve Hükümetimizin kırk yıldan beri kanayan yaramız olan Kürt sorununu çözmeye gidiliyor bu çözümün gerçekleşeceğine inanıyoruz, bizim tek isteğimiz burada elimizden alınan il hakkımızın da açılan paketlerle birlikte geri iade edilmesidir.

 

Etiketler : ,

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

DİĞER SİVEREK HABERLERİ

  • Gaziler ve şehit aileleri yemekte bir araya geldi

   Gaziler ve şehit aileleri yemekte bir ...

   Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gaziler ve şehit aileleri, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Siverek Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından Gaziler Günü münasebetiyle...

  • Siverek’te aşure etkinliği

   Siverek’te aşure etkinliği

   Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İkra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İKRA-DER) aşure günü münasebetiyle 'Muharrem Ayı ve Aşure' isimli program düzenlendi. Şanlıurfa karayolu 5'inci...

  • Basın mensuplarından Kaymakam Çiftçiler’e ziyaret

   Basın mensuplarından Kaymakam Çiftçile...

   Siverek ilçesinde ulusal ve yerel yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileri, bir süre önce göreve başlayan ilçe kaymakamını ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince...

  • Siverek’te Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi

   Siverek’te Gaziler Günü münasebe...

   Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. TBMM tarafından 19 Eylül günü Mustafa Kemal Atatürk'e verilen 'Gazilik' unvanı nedeniyle kutlanan Gaziler Günü, Siverek...

  • Sağlık-Sen’de delege seçimi

   Sağlık-Sen’de delege seçimi

   Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nda (Sağlık-Sen) başkanlık yarışı için oy kullanacak delegeler seçimle belirlendi. Faruk Günak ve Abdulkadir Yabir'in başkanlık yarışında oy kullanacak...

GÜNÜN HABERLERİ

KÖŞE YAZARLARI

baslik

EN ÇOK OKUNANLAR

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.