Siverek SonHaber - Siverekin Güncel Haber Sitesi
Reklam Alanı
 » 
Çimandê Hebhinard mi xü dî
a aa
14 Temmuz 2016 16:17
Mevlüt Bayraktar - Sivri Kalem
Mevlüt Bayraktar - Sivri Kalem Çimandê Hebhinard mi xü dî

Jew fin ez vana gerok her merdim zey hebhinar bo, la belê zahf çetino, meşeqetê ci bolo. Aqlê mira nêravird nîyo, çent şaxana ez hebhinar nuşteker. Çi nêzanayiş, çi pê nîantiş, û çi hermîyayiş estose tîya do.

Hebhinar, keynekêna, cinîyê na, yazî ma büxîyê.

Eqlû fikrê isanî nêşono şiro ser, hema merdim fek akeno û goştarey keno, en tayn ez büxü vinîbîya.

Him eşk tede esto û him kahr, eşk û qahrîya yenê pi hetse, dinyad çîyok isan vazeno nêşeno bikerose, a waxta ortê îsanî û cinaxürî çîyê vijêno orte.

Yanê zey Hebhinara.

Hebhınar ma büxîyê, ma zeredê xüd kerda hepis, ma nêverdanê gamê çekoro teber.

Tersê mayo, hare ya maya, hema hepista.

Ma çend zerandê xüd Hebhinar binûmêzî, mado soîn terstê xüya bîrê pê rî.

Hebhinar hewnêna, qündaxind keynekina werdîya, hema dinyad zey ay xasek çinya. Ey hema hara, her çî vero vijêna, enî zey zereji veyndana, herşan kena.

Kêf weşbîyayişa Hebhinar, çimkî keyneka keyîya, hersê çimandê marda xüya.

Hebhınar qahrê şilêgîya, hema geyrena firsetêki îsanî letekero, û bûro. Hebhinar yanê ma büxü vejenê orte.

Hebhınar him çaxok maya ci şit dana çi, pistinênê ci wene se, jerîya may rehat nêkena ê pistinê bînîzî kena fek, çîmkî zerîya may rahat nikena, la belê çaxok lajekê cîyo werdî dînak hebhınar pisîng verd û mardo xürê vakê “ Dayê pitê pûşê werd” waxta mayer laj dê xüra emel bikerdêse, nika Hebhinar pistênê mar nêwerdê, Hebhınar bi pistinana nêmend û may pêro werd.

Mersele Hebhinar zahf derga, hema herkes şeno xü tede bidîno.

Çi çîyok weş dînayêse Hebhinar, vatê ‘wa no ê mibo’, may werdbî, kesî birayê werdîra emel nêkerdê. Çimkî pêrin vatê ‘wa keynekêna ma bibo, wa zey Hebhınar bo’

Zûrê Hebhinar hazirî, zûrand kes nêşeno cireso. Winîyayê çimandê îsanara û zûrî kerdê.

La belê îsana her zûrda cira emel kerdê, hetag çaxok pêro werdî. Ay xü nêkerd gird, xü nêkerd xürt, pêro çoşmanê ci kerd, û en bahdoyin ay çoşmê xüzî werdî, çağok verî mayer tutê werdîra emel bikerdê se, ne may merdê nezî emrîyanî û dewijî.

Pêrin xü aqillî dînay, xorta çoşman fîtikî çenay, tûto werdî zered bermay, Hebhinar fen û firildaqî viraştê, may werdase herkesîrê ziraro giran day.

Heb hinar meselêna bol girana, hema felaket û tofanê na girda. Qandê coy ne şima şirê vera ci, nezi wa a bîro vera şima. Çimkî eqlû fikrê ay, şima lıngara tepêşo û bûro…

(Ella imir bidose ma da vernîd mersela na Hebhinar binûşnê.)

mevlut-bayraktar-calismasi kopya

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

KÖŞE YAZARLARI

baslik

EN ÇOK OKUNANLAR