Bir Yazara İlişkin İzlenimler – 3

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi: 1

Sanat eserler kolay bir şekilde ortaya konulamazlar. Hele edebi eserler söz konusu olunca. Ortaya konulabilmesi için belli bir süre ile yoğun emek  ve çabayı gerektirirler. Yazar o süre içinde yoğun bir  emek  ve çaba sarf edip,yaratıcılığı-üretkenliğini de katarak ancak istenilen eseri vücuda getirebilir. Farklı bir söylemle sanatçı-yazar yaratıcılığı-üretkenliği yoksa geniş […]

Sosyolojik Açıdan İletişim-Empati ve Hoşgörü

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi:

Farklı görünen bu üç kavram yani iletişim-empati ve hoşgörü,  özünde birbirleriyle ilişkili-bağlantılı olmakla birlikte,  toplumsal yaşamda işlevsel nitelikleri olan kavramlar ya da süreçlerdir,  denilebilir.   Yalnız iletişim-hoşgörü ve empati ilişkisini doğru ve sağlıklı bir analizinin yapılabilmesi için,  bu kavramların ne olduğunu ve işlevlerinin neler olabileceğini açıklanması önemli ve önemli olduğu kadar […]

Nasıl bir sevdadır? İşte öyle bir sevda ki…!

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi:

Psikoloji, farklı insanların farklı kişilik ve karakterlere sahip olduğunu, hatta insanları farklı ilgi ve yeteneklerle doğduklarını ileri sürer. Bazı insanlar, kuşlara, kitaplara, spor vs. gibi şeylere karşı ilgili iken, kimiler de resim, edebiyat veya müzik vs. alanlarda yeteneklidirler. Yine psikoloji, kişilik çözümlemelerinde, karakterin kişilikten farklı ama kişiliği tamamlayan veya bütünleyen […]

Bir Yazara İlişkin İzlenimler-2

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi:

Yazar Rıfat Mert oğlu ile tanımışlığımız çok eskiye dayanıyor. Naçizane bir eğitimci olarak, iyi yazar olmakla birlikte iyi eğitimci-eğitim yöneticisi yönü olan değerli bir şahsiyet olarak görüyorum. Tabi ki eğitimci yönü olması yani eğitimciliği tanışmamıza vesile oldu. Tanışma yıllarında iken, yazar Mertoğlu deyim yerindeyse birikiminin zirve yaptığı –düşünsel anlamda birikimin […]

Siyaset Kavramı

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi: 2

Siyaset (Politika Latince) dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. “idare etmek, işleri yoluna koymak” anlamında kullanılır. Politika sözcüğü ise eski Yunancada “kent devleti” anlamındaki polis sözcüğünden gelmektedir. Günümüzde ise, yönetim bilimi-yönetme sanatı anlamına gelen ve eş anlamda kullanılan iki sözcük politika ve siyaset kavramı. Siyasetin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Ne […]

Halil Kurucu – Paradigma Kavramı Üzerine

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi:

Günlük yaşamda az ya da belki de hiç kullanılmayan ancak felsefe literatüründe yer alıp, akademik çevrelerde sık kullanılan ve aynı zamanda bilim felsefesinin terminolojik bir kavramı olan paradigma kavramı üzerinde durup, açıklamayı gerekli ve önemli görüyorum. M.Ö.6 Yüzyılda sistemli olarak başlayan felsefi süreçte başlangıçta sınırlı, daha sonra da çeşitlilik arz […]

Eğitimde nicelik mi? Yoksa nitelik mi?

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi:

Eğitimde nicelik mi yoksa nitelik mi sorunu irdelenmeden önce, genel anlamda eğitim ile ilgili birkaç hususu vurgulamadan kendimi alıkoyamayacağımı belirtmekte mahsur yoktur sanırım. Birinci husus eğitim bireye, bilgi, beceri, tutum ve davranış ile bir takım alışkanlık ve tavırları kazanma, kazandırma ve bunları gelecek nesillere aktarma sürecidir. İkinci husus da eğitimin […]

Halil Kurucu – Sanat, Kültür ve Toplum

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi: 6

Sosyolojik anlamda, toplumsal yapıyı etkileyen birçok unsurlar içinde, temel unsur ekonomi-maddi koşullar (ki, tarihsel açıdan, toplumsal değişim ve dönüşümde ekonomi, hep belirleyici rol oynamıştır) olmakla birlikte, kültürün ve kültürel faktörlerin de etkisini, önemini ve rolünü yadsımamak ve göz ardı etmemek bir gereklilik olduğu gibi, aynı zamanda bir zorunluluktur. Dolayısıyla sanat […]

Bir Yazara İlişkin İzlenimlerim

Yayıncı: Halil Kurucu - Yayın Tarihi:

Tanışmam da çok eskiye dayanmıyor, yazar Mustafa Sancar ile… Yakın zamanda tanıştım. Tanışmam da iyi oldu. Tanışmamda, çok değer verdiğim, entelektüel, aydın ve aynı zamanda akademiysen-Sosyolog Bekir Balkız arkadaşımın büyük bir katkısı oldu. Bir entelektüel-Yazarla tanışmış olmam da düşünsel-teorik anlamda elbette ki yararlı olmuştur. Dolayısıyla Mustafa Sancar’ı daha önce tanımadığım […]